הטקסטים המקראיים מונגשים באתר "הכתובים" (haktuvim.co.il), שהוא האתר ללימוד הכתובים של “החברה לכתבי הקודש בישראל "(biblesocietyinisrael.com).

דילוג לתוכן